Articles

ปลูกสร้างบนที่ดินขนาด 307 ตารางวา ตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนพักอาศัยและส่วนธุรกิจ SME มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งหมด 1,172 ตารางเมตร

ปลูกสร้างบนที่ดินขนาด 120 ตารางวา ตัวอาคารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดรวม 393 ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ 3 คันติดกับตัวบ้าน

ปลูกสร้างบนที่ดินขนาด 206 ตารางวา ตัวอาคารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดรวม 529 ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ 4 คัน โดยแยกส่วนกับตัวบ้าน

ปลูกสร้างบนที่ดินขนาด 100 ตารางวา ตัวอาคารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดรวม 435 ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ 2 คันติดกับตัวบ้าน

Powered by MakeWebEasy.com