วัสดุมาตรฐาน
 
 
 
บริษัท อาร์คโฮม บิลเดอร์ จำกัด
9/118 หมู่ 4  ถนนลาดปลาเค้า 91
แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-971 7925 , 02-971 7926
Fax
: 02-971 7996

E-mail:archhome@hotmail.com
  แบบบ้าน 3 ชั้น     ( 3 Story House Type )
Hotline : 081-144 2205
             
 
 
 
 
 
A-301 :
พื้นที่ใช้สอย 363 ตร.ม.  
A-302 :
พื้นที่ใช้สอย 409 ตร.ม.  
A-303 :
พื้นที่ใช้สอย 477 ตร.ม.  
    4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ   4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ   5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ  
    ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 73 ตร.ว.     ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 81 ตร.ว.     ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 118 ตร.ว.  
                 
 
 
 
 
 
A-304 :
พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม.  
A-305 :
พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.  
A-306 :
พื้นที่ใช้สอย 381 ตร.ม.  
    5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ     5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ     5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ  
    ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 56 ตร.ว.     ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 56 ตร.ว.     ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 76 ตร.ว.  
                 
 
 
 
 
 
A-307 :
พื้นที่ใช้สอย 381 ตร.ม.  
A-308 :
พื้นที่ใช้สอย 488 ตร.ม.  
A-309 :
พื้นที่ใช้สอย 358 ตร.ม.  
    4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ   6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ   5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ  
    ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 93 ตร.ว.     ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 118 ตร.ว.     ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 75 ตร.ว.  
                 
 
 
 
 
 
A-310 :
พื้นที่ใช้สอย 509 ตร.ม.  
A-311 :
พื้นที่ใช้สอย 267 ตร.ม.  
A-312 :
พื้นที่ใช้สอย 485 ตร.ม.  
    6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ   5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ   5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ  
    ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 120 ตร.ว.     ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 46 ตร.ว.     ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 88 ตร.ว.  
                 
 
 
     
 
A-313 :
พื้นที่ใช้สอย 375 ตร.ม.              
    4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ              
    ขนาดที่ดินปลูกสร้าง 92 ตร.ว.              
                 
   
 
© Copyrights 2010. Archhome Builder Co., Ltd. All rights reserverd.