งานทาสีอาคาร

TOA SuperShield (ชนิดเนียน)

  ใช้สำหรับงานทาสีภายนอกอาคารได้แก่ ผนัง ระแนงฝ้าเพดานชายคา ฝ้าเพดานยิบซั่ม และเชิงชายหลังคา

 

TOA Shield-1 Nano (ชนิดด้าน)

  ใช้สำหรับงานทาสีภายในอาคาร ไดัแก่ ผนัง ฝ้าเพดานยิบซั่ม และบานประตูไม้สังเคราะห์

TOA TimberShield 

  ใช้สำหรับทาสีไม้จริง ได้แก่วงกบไม้ บานประตูไม้ ระแนงไม้หลังคา แผงไม้ประดับส่วนอื่นๆภายนอก(ถ้ามี)

 

TOA Glipton

  สีน้ำมันใช้สำหรับทาส่วนที่เป็นเหล็กไดัแก่ ราว-ลูกกรงระเบียงภายนอก

TOA Red Oxide Primer

  ใช้สำหรับงานทาสีรองพื้นกันสนิมได้แก่ งานโครงเหล็กหลังคา งานราว-ลูกกรงระเบียงส่วนที่เป็นเหล็ก

 

TOA WoodStain (ชนิดกึ่งเงา)

  ใช้สำหรับย้อมสีไม้จริงบางส่วน ไดัแก่ ราว-ลูกกรงบันไดภายในของส่วนที่เป็นไม้มะค่า และบานประตูไม้สัก(เฉพาะชุดบานคู่ถ้ามีตามแบบ)

หมายเหตุ

     บริษัทฯได้เลือกใช้สีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามส่วนประกอบของบ้านที่กล่าวข้างต้น  ดังนั้นบริษัทฯจะยึดถืออ้างอิงกรรมวิธีการทาสีตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตในสินค้านั้นเป็นพื้นฐาน

Visitors: 35,961